Σχολική ετοιμότητα

Ένα ποσοστό από τα παιδιά που θα πάνε στην Α΄ δημοτικού δε θα έχει αναπτύξει πλήρως τις ικανότητες αυτές, οπότε και δε θα είναι «σχολικά έτοιμο». Όταν ο γονιός προβληματίζεται και αναρωτιέται:
«Είναι το παιδί μου έτοιμο για το δημοτικό;» είναι ενδεικτικό ότι «κάτι συμβαίνει». Αν θέλουμε να αποφύγουμε μία ενδεχόμενη μαθησιακή δυσκολία ή μία σχολική αποτυχία, καλό είναι να έχουμε απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα έγκαιρα. Γιατί και σε αυτόν τον τομέα ισχύει: «Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία».


σχολικά έτοιμο


Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορούν να προληφθούν

Α΄ ΤΕΣΤ
Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής ΕτοιμότηταςΓνωρίζετε ότι

 • Μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο παρουσιάζει 1 στα 4 παιδιά.
 • Το Α΄ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο Ελληνικό Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας που σταθμίστηκε σε 2000 φυσιολογικά παιδιά της χώρας.
 • Το Α΄ ΤΕΣΤ απευθύνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και πρόκειται να αρχίσουν το σχολείο.
 • Το Α΄ ΤΕΣΤ γίνεται λίγους μήνες πριν αρχίσουν τη φοίτησή τους στην Α΄ Δημοτικού.
Κάνοντας το Α΄ ΤΕΣΤ εντοπίζονται έγκαιρα (δηλαδή λίγο πριν αρχίσουν το σχολείο) τα παιδιά εκείνα που εμφανίζουν δυσκολίες:
 • στη συμπεριφορά τους
 • στη συγκέντρωση προσοχής τους
 • στη γλωσσική και γνωστική τους ικανότητα
 • στον τρόπο που γράφουν και ζωγραφίζουν
Οι δυσκολίες αυτές εάν αντιμετωπισθούν έγκαιρα προλαμβάνουν την εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών.
Το Α΄ ΤΕΣΤ βαθμολογείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και για κάθε παιδί που εξετάζεται εκδίδεται αυτόματα αναφορά των αποτελεσμάτων.
Το Α΄ ΤΕΣΤ προτείνεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία να γίνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Σήμερα στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα Πανελλήνιο Δίκτυο από ειδικά εκπαιδευμένους συνεργάτες, παιδιάτρους και ειδικούς θεραπευτές οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να χορηγούν το Α΄ ΤΕΣΤ.

Πού μπορώ να κάνω το Α΄ ΤΕΣΤ
Το Α΄ ΤΕΣΤ γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους Παιδιάτρους και ειδικούς Θεραπευτές που είναι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του Α΄ ΤΕΣΤ, όπως είναι το κέντρο μας.

Είναι το παιδί μου έτοιμο για το Δημοτικό;

Για να φοιτήσει ένα παιδί στην Α΄ δημοτικού πρέπει να είναι «σχολικά έτοιμο». Πρέπει να έχει τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα το βοηθήσουν να μάθει να γράφει, να διαβάζει και να μετράει. ΄Ετσι θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των μαθησιακών δυσκολιών και μιας πιθανής σχολικής αποτυχίας. Οι ικανότητες αυτές καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς της ανάπτυξης.
Οι τομείς που ακολουθούν αποτελούν ενδείξεις «σχολικής ετοιμότητας».

Ομιλία

 • Αρθρώνει σωστά (λέει καθαρά όλα τα γράμματα).
 • Χρησιμοποιεί τις σωστές λέξεις για να αφηγηθεί τις εμπειρίες του.
 • Αφηγείται ιστορίες και γεγονότα με τη σωστή χρονική σειρά.
 • Εκφράζει τα συναισθήματά του και προσωπικές απόψεις.

Κατανόηση

 • Ακολουθεί οδηγίες και εκτελεί εντολές.
 • Απαντά σε ερωτήσεις.
 • Κατανοεί και αντιλαμβάνεται ένα έργο που βλέπει ή ένα βιβλίο που του διαβάζουν.
 • Συμμετέχει σε συζήτηση.

Προαναγνωστικές δεξιότητες

 • Αναγνωρίζει γράμματα της αλφαβήτου και μπορεί να τα αναπαράγει.
 • Γράφει το όνομά του.
 • Αναγνωρίζει λέξεις που βλέπει συχνά (π.χ. μάρκα αναψυκτικού).
 • Ταυτίζει ίδιες λέξεις.

Προμαθηματικές έννοιες

 • Ονομάζει και κατανοεί μεγέθη (π.χ. μεγάλο-μικρό).
 • Αναγνωρίζει τους αριθμούς μέχρι το 10.
 • Αντιστοιχεί ποσότητα και αριθμό μέχρι το 10.
 • Λύνει πρακτικά απλά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης.

Κινητική ανάπτυξη

 • Έχει σταθεροποιήσει την πλευρίωση, δηλαδή έχει καταλήξει στη χρήση δεξιού ή αριστερού χεριού.
 • Έχει τριποδική λαβή, δηλαδή κρατάει σωστά το μολύβι με τα τρία δάχτυλα.
 • Μπορεί να σχεδιάζει και να χρωματίζει συγκεκριμένο σχέδιο.
 • Έχει αντίληψη του χώρου και καλό συντονισμό κινήσεων.

Συγκέντρωση και προσοχή

 • Ολοκληρώνει τις εργασίες που έχει αρχίσει.
 • Συνεργάζεται σωστά στο ομαδικό παιχνίδι.
 • Μπορεί να απασχοληθεί αρκετή ώρα με μία δραστηριότητα.
 • Μπορεί να παρακολουθήσει μία ταινία χωρίς να σηκώνεται.