Φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας

Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία και το κάθε παιδί ακολουθεί το δικό του ρυθμό εξέλιξης και τη δική του αναπτυξιακή πορεία. Τα παρακάτω αναπτυξιακά στάδια παρέχουν μια γενική εικόνα είναι σημαντικό όμως να θυμόμαστε ότι δεν αποτελούν από μόνα τους κριτήρια αξιολόγησης, συνεπώς αν σας προβληματίζει κάτι ή έχετε αμφιβολίες για την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού σας είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε την γνώμη ενός λογοθεραπευτή :

Ηλικία 0-6 μηνών

 • Το μωρό αντιδρά στους ήχους: αναγνωρίζει ήχους, εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι και παράγει ήχους διαφορετικών συχνοτήτων.
 • Χαμογελάει όταν του μιλάμε και χρησιμοποιεί το κλάμα για να εκφράσει διάφορες ανάγκες.

Ηλικία 7-12 μηνών

 • Καταλαβαίνει το ΄ναι΄ και το ΄όχι΄, κατανοεί απλές οδηγίες και αναγνωρίζει αντικείμενα, όταν τα ονομάσουμε.
 • Ανταποκρίνεται όταν ακούει το όνομά του.
 • Παράγει μεγαλύτερη ποικιλία ήχων όταν ψελλίζει.
 • Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις (όπως "μαμά", "μπαμπά" γύρω στους 12 μήνες).

Ηλικία 13-18 μηνών

 • Ακολουθεί απλές εντολές.
 • Ονομάζει οικεία αντικείμενα και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί αποτελείται από 1-20 ή περισσότερες λέξεις (κυρίως ουσιαστικά).
 • Η ομιλία του είναι "απλοποιημένη"(σε επίπεδο άρθρωσης και γραμματικής).

Ηλικία 19-24 μηνών

 • Καταλαβαίνει σύνθετες οδηγίες
 • Ονοματίζει απλά αντικείμενα που του δείχνουμε και χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις. Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που αποτελείται από 50-100 ή και περισσότερες λέξεις
 • Η ομιλία του είναι πιο κατανοητή από τους άλλους (σε ποσοστό 25-50%)
 • Παρακολουθεί ιστορίες που του διαβάζουμε.

Ηλικία 2-3 ετών

 • Καταλαβαίνει απλές ιστορίες
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 3-4 λέξεων, το εκφραστικό του λεξιλόγιο κυμαίνεται από 50-250 ή και περισσότερες λέξεις και η ομιλία του γίνεται κατανοητή σε μεγαλύτερο ποσοστό (50-75%) από τους συνομιλητές του.
 • Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό και προθέσεις.

Ηλικία 3-4 ετών

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4-5 λέξεων και συμμετέχει σε απλές συζητήσεις.
 • Μπορεί να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα.
 • Το εκφραστικό του λεξιλόγιο κυμαίνεται μεταξύ 800-1500 λέξεων.
 • Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις.
 • Η ομιλία του είναι κατανοητή κατά 80% και η γραμματική και το συντακτικό βελτιώνονται διαρκώς.


ανάπτυξη λόγου και ομιλίας