Πρότυπα Προγράμματα

Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας μαθησιακών δυσκολιών
Απευθύνεται σε παιδιά Β΄ έως και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού. Στόχος η θεραπευτική προσέγγιση των μαθησιακών δυσκολιών μέσα από το καθημερινό σχολικό πρόγραμμα.

Πρόγραμμα προφορικής και γραπτής παραγωγής λόγου - επιπέδου Δημοτικού και Γυμνασίου
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες αλλά και σε παιδιά που γενικότερα παρουσιάζουν δυσκολίες στην προφορική και γραπτή έκφραση.

Πρόγραμμα Επαρχίας - Ειδικό πρόγραμμα για τις ανάγκες παιδιών και οικογενειών που ζουν στην επαρχία.
Ηλικίες: 6 μηνών - 16 χρόνων.
Καλύπτει παιδιά που παρουσιάζουν όλες τις προαναφερόμενες δυσκολίες. Αξιολόγηση και παροχή οδηγιών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προσπάθεια ένταξης του παιδιού και στήριξη της οικογένειας στον τόπο διαμονής.


μαθησιακές δυσκολίες