Πρόληψη

Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν
Από την αρχαιότητα ακόμη είχε διατυπωθεί η αξία της πρόληψης ως η καλύτερη θεραπεία. Είναι γνωστή σε όλους η φράση του Ιπποκράτη, του πατέρα της Ιατρικής: "Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν" (είναι καλύτερο να προλαμβάνεις από το θεραπεύεις).
Όπως σε όλους τους τομείς της Ιατρικής αλλά και της ζωής, είναι τόσο σημαντική η προσπάθεια μας να προλαμβάνουμε από το να θεραπεύουμε στη συνέχεια μια κατάσταση που έχει ήδη δημιουργηθεί! Είναι εξίσου σημαντικό να μπορούμε έγκαιρα να εντοπίσουμε πιθανές παρεκκλίσεις ή δυσκολίες στην ανάπτυξη, στην μάθηση, στην ομιλία, στο λόγο, στην κίνηση του παιδιού μας και άμεσα να τις προλαμβάνουμε από το να τις αφήνουμε να εξελιχθούν.

Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου του παιδιού, ελλείψεις στο λεξιλόγιο ή στο περιεχόμενο του λόγου του, μικρές ή μεγαλύτερες αρθρωτικές δυσκολίες, αδεξιότητα στην κίνηση, δυσκολία στο διάβασμα ή στη γραφή είναι ορισμένοι από τους τομείς, που είναι κομβικής σημασίας για την μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού, να διερευνούμε έγκαιρα και εφόσον υπάρχει δυσκολία να αντιμετωπίζουμε επίσης έγκαιρα.
Όταν μια ενδεχόμενη δυσκολία αντιμετωπίζεται εξαρχής οι πιθανότητες να μετριαστεί ή να αντιμετωπιστεί πλήρως αυξάνουν σημαντικότατα!


παιδί

Διάγνωση και Αξιολόγηση

συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ένα παιδί αξιολογείται για διάφορους λόγους στο χώρο μας, είτε για να διερευνήσουμε πιθανές δυσκολίες που εμφανίζει και να προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης, είτε για να παρέχουμε κατευθύνσεις και οδηγίες στους γονείς προκειμένου να χειρίζονται διάφορες καταστάσεις με το παιδί τους είτε για να εντάξουμε ένα παιδί σε κάποιο από τα θεραπευτικά μας προγράμματα.


Συχνά τα παιδιά έχουν αξιολογηθεί από δημόσιους φορείς όπως το Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή το κέντρο Ψυχικής Υγείας της περιοχής τους και έρχονται σε εμάς με αίτημα να ξεκινήσει το παιδί τους κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα. Στο χώρο μας γίνεται μια πλήρης αξιολόγηση των ικανοτήτων του και των δυσκολιών του παιδιού χρησιμοποιώντας αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Α΄τεστ, το Λογόμετρο, το PLS-3, το M-Chat, το Αθηνά τεστ, το Μέταφων, το WISC-III κ.ά.

Διαδικασία της αξιολόγησης
Η διαδικασία της αξιολόγησης των δυσκολιών του παιδιού από τους ειδικούς του χώρου μας αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

 1. Αρχικά πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω e-mail με την γραμματεία του κέντρου, όπου καταγράφεται το αίτημα των γονέων και λαμβάνονται βασικές πληροφορίες για το παιδί (ονοματεπώνυμο, ηλικία, δυσκολίες που αντιμετωπίζει).
 2. Ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους ειδικούς του χώρου και τους γονείς, όπου συλλέγονται πιο συγκεκριμένες πληροφορίες (σύντομο ιστορικό) και ορίζεται η πρώτη αξιολογητική συνεδρία του παιδιού.
 3. Ακολουθεί η αξιολογητική συνεδρία του παιδιού και συμπληρώνονται ειδικά δομημένα ερωτηματολόγια από τους γονείς. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, εργοθεραπευτή ανάλογα με το αίτημα ή/και τις δυσκολίες του παιδιού.
 4. Πραγματοποιείται συνάντηση με τους γονείς όπου συζητούνται και αναλύονται τα πορίσματα της αξιολόγησης και προτείνεται η κατάλληλη εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση για το παιδί.

Θεραπεία-Αποκατάσταση
Εαν το παιδί χρειάζεται παρέμβαση, χρησιμοποιούνται διάφορα προγράμματα και θεραπείες, ανάλογα με την ηλικία και τις δυσκολίες του. Η εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος μπορεί να είναι:

 • σε ατομική ή ομαδική βάση
 • πρωί ή απόγευμα
Σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού και των γονιών μπορεί να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες από τις εξής υπηρεσίες:

Για παιδιά από 3-12 ετών:
 1. Λογοθεραπεία
 2. Ειδική διαπαιδαγώγηση
 3. Εργοθεραπεία
 4. Ψυχοθεραπεία
 5. Ψυχολογική παρακολούθηση
 6. Ειδική θεραπεία συμπεριφοράς
 7. Συμβουλευτική γονέων
 8. Ειδικό Μαθησιακό
 9. Παιδοψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση παιδιών
Για παιδιά και εφήβους από 14 ετών και άνω:

Όλες οι παραπάνω θεραπείες και επιπλέον
 1. Προσωπική ανάπτυξη-Coaching
 2. Συμβουλευτική εφήβων
 3. Διαχείριση άγχους
 4. Διαχείριση εξετάσεων
 5. Ανάπτυξη προσωπικότητας
 6. Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
Επίσης, υπάρχουν θεραπευτικές υπηρεσίες για γονείς, όπως
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Διαχείριση διαζυγίου

Πολλές από τις παραπάνω υπηρεσίες για τους εφήβους και τους γονείς μπορούν να πραγματοποιηθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype).