Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού και των γονιών μπορεί να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες από τις εξής θεραπείες

  • 1 - Λογοθεραπεία
  • 2 - Ειδική διαπαιδαγώγηση
  • 3 - Εργοθεραπεία
  • 4 - Ψυχοθεραπεία
  • 5 - Ψυχολογική παρακολούθηση
  • 6 - Ειδική θεραπεία συμπεριφοράς
  • 7 - Συμβουλευτική γονέων
  • 8 - Coaching
  • 9 - Ειδικό Μαθησιακό